8, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

ఆ దుందుబి ఎండినా ఈ దుందుబి ప్రవాహం ఆగొద్దు !

తెలంగాణ ఉద్యమంలో అలుపెరగకుండా ఉద్యమిస్తున్న మిత్రుడు విజయ్ మరింత బాధ్యతతో ఉద్యమంలో ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ తెలంగాణ ఉద్యమాభివందనాలతో అన్న సందీప్ రెడ్డి కొత్తపల్లి.