27, మే 2012, ఆదివారం

స్నేహితుడా నీకు వందనం !20 ఏళ్ల తరువాత అపూర్వ కలయిక...మరచిపోని ఊసులు..చెదిరిపోని గుర్తులు..కుటుంబం,  భార్య, పిల్లలు, బాదారా బందీ పక్కనపెట్టి స్నేహితులతో ఓ రోజు. కష్టాలు, కన్నీళ్లు పక్కనపెట్టి ఇష్టమయిన మిత్రులతో..ఇక్కడ పేద లేదు..గొప్ప లేదు..ఎవ్వడయినా ఒక్కటే ..స్నేహానికున్న గొప్పతనమే అది. నాలుగు డబ్బులు సంపాదించడం కాదు నలుగురు మిత్రులను కూడగట్టుకోవడమే గొప్ప. నలుగురితో సంబంధాలు కొనసాగించడమే గొప్ప. స్నేహమే శాశ్వితం..స్నేహమే జీవితం...అందుకే స్నేహితుడా నీకు వందనం..అభివందనం.

25, మే 2012, శుక్రవారం

This Item Only 4r Indian lovers

రూపాయి విలువ వేగంగా పడిపోతున్న నేపథ్యంలో కొందరు ఆవేదనతో  రాసింది ఇది. ఇది ఫేస్ బుక్ లో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతోంది. ఇప్పటివరకు రెండు వేల మందికి పైగా షేర్ చేసుకున్నారు. ...
only 4r Indian lovers..

Before 12 months 1 US $ = IND Rs 43

After 12 months, now 1 $ = IND Rs 54.73 (at the time of posting)Do you think US Economy is booming? No, but Indian Economy is Going Down.Our economy is in your hands….INDIAN economy is in a crisis. Our country like many other ASIAN countries, is undergoing a severe economic crunch. Many INDIAN industries are closing down. The INDIAN economy is in a crisis and if we do not take proper steps to control those, we will be in a critical situation.More than 30,000 crore rupees of foreign exchange are being siphoned out of our country on products such as cosmetics, snacks, tea, beverages, etc… which are grown, produced and consumed here.A cold drink that costs only 70 / 80 paisa to produce, is sold for Rs.9 and a major chunk of profits from these are sent abroad. This is a serious drain on INDIAN economy.We have nothing against Multinational companies, but to protect our own interests we request everybody to use INDIAN products only at least for the next two years. With the rise in petrol prices, if we do not do this, the Rupee will devalue further and we will end up paying much more for the same products in the near future.What you can do about it?1. Buy only products manufactured by WHOLLY INDIAN COMPANIES.

2. ENROLL as many people as possible for this cause…..Each individual should become a leader for this awareness. This is the only way to save our country from severe economic crisis. You don’t need to give-up your lifestyle. You just need to choose an alternate product.All categories of products are available from WHOLLY INDIAN COMPANIES.LIST OF PRODUCTSCOLD DRINKS:-DRINK LEMON JUICE, FRESH FRUIT JUICES, CHILLED LASSI (SWEET OR SOUR), BUTTER MILK, COCONUT WATER, JAL JEERA, and MASALA MILK…INSTEAD OF COCA COLA, PEPSI, LIMCA, MIRINDA, SPRITEBATHING SOAP:-

USE CINTHOL & OTHER GODREJ BRANDS, SANTOOR, WIPRO SHIKAKAI, MYSORE SANDAL, MARGO, NEEM, EVITA, MEDIMIX, GANGA , NIRMA BATH & CHANDRIKA.INSTEAD OF LUX, LIFEBUOY, REXONA, LIRIL, DOVE, PEARS, LESANCY, CAMAY, PALMOLIVE, FIAMA DI’WILLS.TOOTH PASTE:-

USE NEEM, BABOOL, PROMISE, VICO VAJRADANTI, PRUDENT, DABUR PRODUCTS, MESWAKINSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, CIBACA, FORHANS, MENTADENT.TOOTH BRUSH: -

USE PRUDENT, AJANTA , PROMISEINSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, FORHANS, ORAL-BSHAVING CREAM:-

USE GODREJ, EMAMI, VICCOINSTEAD OF PALMOLIVE, OLD SPICE, GILLETEBLADE:-

USE SUPERMAX, TOPAZ, LAZER, ASHOKAINSTEAD OF SEVEN-O -CLOCK, 365, GILLETTETALCUM POWDER:-

USE SANTOOR, GOKUL, CINTHOL, WIPRO BABY POWDER, BOROPLUSINSTEAD OF PONDS, OLD SPICE, JOHNSON’S BABY POWDER, SHOWER TO SHOWERMILK POWDER:-

USE INDIANA, AMUL, AMULYAINSTEAD OF ANIKSPRAY, MILKANA, EVERYDAY MILK, MILKMAID.SHAMPOO:-

USE LAKME, NIRMA, VELVETTEINSTEAD OF HALO, ALL CLEAR, NYLE, SUNSILK, HEAD AND SHOULDERS, PANTENEMOBILE CONNECTIONS:-

USE BSNL, AIRTEL, RELIANCEINSTEAD OF VODAFONE, UNINOR, DOCOMO,Food Items:-

Eat Tandoori chicken, Vada Pav, Idli, Dosa, Puri, UppumaINSTEAD OF KFC, MACDONALD’S, PIZZA HUT, A&WEvery INDIAN product you buy makes a big difference. It saves INDIA. Let us take a firm decision today.BUY INDIAN TO BE INDIAN – We are not against of foreign products.I AM NOT ANTI-MULTINATIONAL. WE ARE TRYING TO SAVE OUR NATION. EVERY DAY IS A STRUGGLE FOR A REAL FREEDOM. WE ACHIEVED OUR INDEPENDENCE AFTER LOSING MANY LIVES.

MULTINATIONALS CALL IT GLOBALIZATION OF INDIAN ECONOMY. FOR INDIANS LIKE YOU AND ME, IT IS RE-COLONIZATION OF INDIA. THE COLONIST’S LEFT INDIA THEN. BUT THIS TIME, THEY WILL MAKE SURE THEY DON’T MAKE ANY MISTAKES.WHO WOULD LIKE TO LET A”GOOSE THAT LAYS GOLDEN EGGS”SLIP AWAY?PLEASE REMEMBER: POLITICAL FREEDOM IS USELESS WITHOUT ECONOMIC INDEPENDENCERUSSIA, S.KOREA, MEXICO – THE LIST IS VERY LONG!! LET US LEARN FROM THEIR EXPERIENCE AND FROM OUR HISTORY. LET US DO THE DUTY OF EVERY TRUE INDIAN.FINALLY, IT’S OBVIOUS THAT YOU CAN’T GIVE UP ALL OF THE ITEMS MENTIONED ABOVE. SO GIVE UP AT LEAST THREE (3) ITEM FOR THE SAKE OF OUR COUNTRY!We would be sending useless forwards to our friends daily. Instead, please forward this note to all your friends to create awareness…!!“LITTLE DROPS MAKE A GREAT OCEAN.”PLEASE TRY TO BE AN INDIAN…..

Every True Indian Pls Share This Post ( Click Share)THANK YOU…LOVE YOU India…!! ♥♥♥

Let’s Spread this info…!!